8 ไม้ยืนต้น น่าปลูกที่สุด

ไม้ยืนต้นที่สำคัญ

ไม้พะยูง คำนำ                      พะยูงเป็นชื่อพื้นเมืองทางการของไม้ชนิดนี้ แต่ก็มีการเรียกขานที่แตกต่างกันไป ตามท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น กระยง กระยุง (เขมร – สุรินทร์) ขะยุง (อุบลราชธานี) ประดู่ลาย (ชลบุรี) พะยูงไหม (สระบุรี) ประดู่เสน (ตราด) ประดู่ตม (จันทรบุรี) หีวสีเมาะ (จีน) เป็นต้น (เต็ม สมิตินันท์ 2523) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dalbergia… Read more »

คุณธวัลรัตน์ คำกลาง

ปลูกป่าเงินล้าน

“แรกๆ ใครก็หาว่าบ้า มีที่ดินดีๆ เอามาปลูกสวนป่า ปลูกไปเมื่อไรจะโต เชื่อสิยังไงก็ไปไม่รอด” คำพูดเหล่านี้หญิงแกร่งคนนี้ ไม่เคยลืม แต่ ณ ปัจจุบัน คำพูดสบประมาทเหล่านี้ ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริง หากคนเรามุ่งมั่น และมีแบบแผน อย่างไรแล้วความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกล คุณธวัลรัตน์ คำกลาง เกษตรกรดีเด่น ปี 2561 อยู่บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หญิงผู้รักต้นไม้ รักป่า ชอบสีเขียวเป็นชีวิตจิตใจ… Read more »

ไผ่, bamboo,

ไผ่-Bambooท่อลำเลียงแห่งชีวิต

ในอดีตต้นไผ่ นั้นมีบทบาทมาก ทั้งปลูกสร้างงเพื่อที่อยู่อาศัย อาวุธ และยารักษาโรค แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ไผ่ อาจมีบทบาทน้อยลง หรือเป็นเพียงเครื่องประดับ หรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อดึงดูดสายตาผู้พบเห็น ในรูปแบบต่างๆ บ้างก็นำไปทำรั้ว ตกแต่งบ้าน หรือเป็นไม้มงคล และมีจำนวนไม่น้อยที่นำไผ่ไปใช้เชิงพาณิชย์ การปลูกไผ่ในสวนปาล์ม นอกจากจะให้ร่มเงาแล้ว ผลผลิตจากไผ่ เช่น หน่อ ลำต้น หรือเห็ด ที่จะงอกให้เห็นจากการมีร่มเงาของไผ่ได้อีกเช่นกัน เกษตรสวนยางในอดีต ที่นิมปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือทำเกษตรอย่างเดียวนั้น ย่อมได้ไรับผลกระทบโดยตรงจากพิษเศรษฐกิจ แต่ก็มีเกษตกรจำนวนมากเช่นกัน ที่น้อมนำแนวคิด เกษตรผสมผสาน… Read more »

เห็ดครบวงจร Mushroom

      No Comments on เห็ดครบวงจร Mushroom

ตัวอย่างผู้ที่ทำธุรกิจเห็ด ประสบความสำเร็จ ทุกๆอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเราถ้ามีความกลัวขึ้นมาในใจมันคืออุปสรรคที่เราต้องฝ่าไปให้ได้ ถามใจตัวเองว่าสู้หรือเปล่า กล้าที่จะก้าวออกมาไหม พร้อมเผชิญปัญหาในวันข้างหน้าหรือไม่ ถ้าตอบตัวเองได้ลงมือเลย แต่การลงมือทำต้องรู้อย่างลึกซึ้งมิใช่เพียงแค่รู้จากในอินเตอร์ รายได้เดือนละแสนต่อ 1 โรงเรือนไม่ใช่เรื่องยากถ้าเริ่มต้นทำธุรกิจฟาร์มเห็ดจากความชอบในสิ่งที่เราทำก่อน ค่อยๆเริ่มทำทีละน้อยเพื่อทำความเข้าใจในธรรมชาติของเห็ด ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ที่สำคัญอย่างท้อ ต้องสู้กับทุกปัญหาที่เจอที่สำคัญเหมือนคนโบราณท่านสอนไว้ว่า”อย่างนอนตื่นสาย อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา” เพราะธุรกิจฟาร์มเห็ดเป็นธุรกิจน้ำซึมบ่อทราย ไม่หวือหวาค่อยๆเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆไปพร้อมกับการดูแล ไม่เหนื่อย ไม่ร้อนสามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำได้ 2 สาวพนักงานธนาคารที่กำลังมองหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และความยั่งยืนในอาชีพ ได้มองหาธุรกิจที่เหมาะกับตัวเองจนมาเจออาชีพที่มั่นคงยั่งยืนนั่นคืออาชีพเกษตรกร โจทย์ใหญ่ของคนเมืองที่ยังคงทำงานประจำ จะทำอาชีพเสริมโดยเฉพาะเกษตรจะเลือกทำอะไรที่สามารถทำเคียงคู่กับอาชีพประจำได้ มีเวลาเพียงเสาร์-อาทิตย์ในการทำการเกษตร “อาชีพเกษตรกร ฟาร์มเห็ด” คือคำตอบของคุณชณิชา บุญไว และคุณนัยนา… Read more »

น้ำหมักชีวภาพสารพัดประโยชน์

เมื่อสรรพสิ่งมีวงจรหมุนเวียนของมันฉันใด การย่อยสลายและเอื้อประโยชน์ของการทำเกษตรก็มีแนวทางของมันเช่นกัน ปกติก่อนและหลังเก็บเกี่ยวจะมีการให้บำรุงดิน หรือพืชในรูปแบบต่างๆ ทั้งการใช้เคมีและชีวภาพบำบัด สำหรับกรณีนี้ เรามาดูการผลิตชีวภาพ ที่เป็นประโยชน์กับพืช และผู้บริโภคโดยตรงครับ           ช่วงนี้เราอาจจะได้ยินชื่อ “น้ำหมักชีวภาพ” บ่อยขึ้น ว่าแต่เพื่อน ๆ รู้จักไหมว่า จริง ๆ แล้ว “น้ำหมักชีวภาพ” คืออะไร บริโภคได้หรือไม่ แล้วเราจะทำน้ำหมักชีวภาพขึ้นมาใช้เองได้อย่างไร เอ้า…ตามมาดูกันเลย น้ำหมักชีวภาพ หรือ น้ำสกัดชีวภาพ หรือ ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ ตามแต่จะเรียก เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืช… Read more »

nepia

Nepia เนเปียร์ หญ้าสารพัดประโยชน์

หญ้าเนเปียร์ (Napier Grass) จัดเป็นหญ้าอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกมาก เนื่องจาก ลำต้น และใบมีขนาดใหญ่ และมีคุณค่างทางอาหารสัตว์สูง รวมถึงสามารถเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูง สามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ตลอดทั้งปี และเก็บเกี่ยวได้นาน 5-7 ปี ต่อการปลูก 1 ครั้ง • วงศ์ : Gramineae• ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pennisetum purpureum Schumaach• ชื่อสามัญ :– Napier Grass– Elephant… Read more »

beekeeping smart

ผึ้งและการเลี้ยงเชิงพาณิชย์-Bee Smart Keeping

ผึ้ง (ฺBee) เป็นแมลงสังคม (Social insect) ที่มีการแบ่งวรรณะสำหรับทำหน้าที่ที่แตกต่างกัน จัดเป็นแมลงเศรษฐกิจที่ผลิตน้ำผึ้งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องสำอางต่างๆ รวมถึงเป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการผสมเกสรของพืช อนุกรมวิธาน• Order : Hymenoptera• Family : Apidae• Subfamily : Apinae• Genus : Apis• Species : ที่พบในประเทศไทย– dorsata (ผึ้งหลวง)– florea (ผึ้งมิ้ม)– andreniformis (ผึ้งม้าม)–… Read more »

ไส้เดือนครบวงจร Worms Management

ไส้เดือน หรือหนอนที่อยู่ในดิน เดิมทีเรามองว่ามันเป็นสิ่งสกปรก กินแต่ของเน่าเสีย แต่ใครจะคิดว่าปัจจุบัน มันคือตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของดิน และเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลพืชผลให้อุดมสมบูรณ์ ผ่านกลไกการใช้ชีวิตตามวัฏจักรของเค้า บทบาทของคนและไส้เดือน ได้แก่ เลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะในครัวเรือน เลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ย เลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพ ไส้เดือนที่คนนิยมนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดในยุคนี้มี 4 สายพันธุ์ได้แก่ สายพันธุ์อายซิเนีย ฟูทิดา ( Eisenia foetida )หรือ Tiger Worm เป็นไส้เดือนสีแดงที่มีลำตัวกลม ขนาดเล็ก ลำตัวมีสีแดงสด เห็นปล้องแต่ละปล้องแบ่งอย่างชัดเจน สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและมีกลิ่นตัวที่รุนแรง อาศัยอยู่บริเวณผิวดิน… Read more »

เลี้ยงสัตว์กำจัดวัชพืช Weed Out

ปัจจุบันระบบทุนนิยมมีอิทธิพลมากในการดำรงชีวิต และเลือกใช้ปัจจัยต่างๆในการดำเนินชีวิต หรือธุรกิจ ส่วนสำหรับในภาคการเกษตรนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เครื่องมืออุปกรณ์ และปุ๋ย ที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้ ดังนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ อาจเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นหนี้พ่อค้า แต่เมื่อมาพิจารณาให้ถี่ถ้วน เราก็จะพบว่า มีอีกหลายวิธีเป็นวงจรที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เช่น นกกำจัดแมลง ปลากำจัดวัชพืชน้ำ แพะ วัวกำจัดหญ้าแทนการตัด หรือเผาทิ้ง แต่จะมีอะไรที่เอื้อประโยชน์กันตรงจุดไหน มาพิจารณากันครับ เช่น เลี้ยงแพะ วัว หรือสัตว์กินหญ้า ในสวนยาง สัตว์เลี้ยงหลายชนิดที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะสัตว์บก เช่น… Read more »

1-7-30-365

ถอดรหัสเกษตร 1-7-30-365 คืออะไร?

การวางแผนก่อนทำเกษตร The Planing for Agriculture ในอดีตพ่อแม่มักบอกลูกๆ ว่า ให้ตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนท่าน อาจเป็นเพราะการทำงานของผู้คนในยุคแรกนั้น เป็นการทำงานในลักษณะทำตามกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ขาดการพัฒนาทางความคิด ซึ่งไม่แปลก เพราะคนเราจะมีการใช้สติปัญญาได้อย่างเป็นระบบก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างเป็นระบบ นั่นคือ ระบบการศึกษาที่ดีนั่นเอง ซึ่งอาจเป็นเพราะบรรพบุรุษของเราไม่รู้ว่าจะคิด และทำอย่างไรไรให้เหนื่อยน้อยลง และได้ผลผลิต หรือมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ จึงได้แต่พูดกับลูกๆว่า ให้เรียนสูงๆ มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เมื่อเรียนสูง ก็อย่างต้องเรียนให้ตรงกับอาชีพที่ต้องการจะเป็น และต้องรู้จริงจึงจะเหนื่อยน้อยลงอย่างที่พ่อแม่หวัง เพราะโดยความเป็นจริงแล้ว ทุกอาชีพนั้นเหนื่อยทั้งหมด และจะลำบากยิ่งขึ้นหากการทำงานนั้นไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เรียกว่า… Read more »