เหมาะกับใคร?

การฝึกในลักษณะนี้ คือ การติวเข้มทักษะเฉพาะทางทั้งมือเปล่าและอาวุธ เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลามาฝึกประจำ โดยเลือกเรียนตามหัวข้อ และกำหนดการ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับผู้ที่ต้องการความชำนาญในเวลาอันสั้น ไม่สะดวกฝึกตามตาราง หรือต้องการใบประกาศ CERTIFICATE สามารถเลือกฝึกแบบส่วนตัว(Private) ได้

NZ THAILAND