ผลงานมากมายในระดับองค์กร

Workshop สนใจฝึกเร่งรัด คลิกเลยๆ
บ.บ้านปู จำกัด มหาชน ด้านธุรกิจพลังงาน
สาธิตการป้องกันตัวจากอาวุธมีด

ตลอดหลายปี ทีมงาน NZ THAILAND ได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาฝึกฝนทักษะป้องกันตัวและระวังภัยสังคม ให้กับหน่วยงานต่างๆ มากมายทั้งองค์กรมหาชน ภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย จึงรวบรวมมาบางส่วน ดังนี้

* PEPSI-COLA(THAI) TRAIDING CO.,LTD.
* ESSO (โรงกลั่นน้ำมัน จ.ชลบุรี)
* BANPU (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) บ.บ้านปู จำกัด มหาชน
* TILLEKI & GIBBINS INTERNATIONAL CO.,LTD. (ธุรกิจกฏหมายระหว่างประเทศ)
* กรมทรัพยากรน้ำบาดาล Department of Ground Water Resources
* ILLUZION ธุรกิจสถานบันเทิงใหญ่ที่สุดใน จ.ภูเก็ต
* NAVA NAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED ( บ.นวนคร จำกัด มหาชน)

และอีกหลายหน่วยงานที่ไม่ได้กล่าวถึง ทาง NZ THAILAND ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ ขอใบเสนอราคารับการฝึกอบรมได้ที่นี่ https://www.nakzooh.com/nz/booking/

บริษัท นวนครจำกัด มหาชน
จนท.ดูแลนิคมอุตสากรรม
Bangkok Safety Service Co., Ltd.(ในเครือสายการบินบางกอก แอร์เวย์) จ.สุราษฯ
Telleki & Gibbils. หน่วยงาน กม.ระหว่างประเทศ
คุณครูโดนอีกแล้ว
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
อะไรก็ปลดได้ ดิ้ว Baton ณ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โรงกลั่นน้ำมัน ESSO
มอบ CERTIFICATE ให้กับ ESSO
บ. PEPSI
อบรมป้องกันตัว
สาธิตป้องกันตัวระยะประชิดและปลดอาวุธ
ใบประกาศสำหรับ PEPSI-COLA(THAI) TRAIDING CO.,LTD. จ.เชียงใหม่
Illuzion สถานบันเทิงใหญ่ จ.ภูเก็ต
อบรมการ์ดสถานบันเทิง Illuzion
บ. Patong Sixty nine Entertainment Co.,Ltd.
มอ.หาดใหญ่ และ CS Loxinfo
มอ.หาดใหญ่