Advertise Left
vip course ฝึกต่อสู้ป้องกันตัว เดี่ยวตัวต่อตัว หรือฝึกทั้งครอบครัว ,นักท่องเที่ยวต่างชาติฝึกป้องกันตัวแบบเร่งรัด
workshop ฝึกป้องกันตัวแบบเร่งรัด
tutor krukie,สอนพิเศษตัวต่อตัว คณิต อังกฤษ คลองจั่น บางกะปิ
 

สอนป้องกันตัวมือเปล่าและอาวุธ เรียนตัวต่อตัว และกลุ่ม(Private Training)

การฝึกแบบส่วนตัว(Private Training) มี 2 รูปแบบ คือ

1.การเลือกเรียน 1คอร์ส Mini-Private (เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฝึกแบบส่วนตัว และมีเวลาจำกัด) เช่น เดินทางบ่อย เป็นต้น

2.การเลือกเรียนคนเดียว ครอบครัวหรือกลุ่มส่วนตัว 4 คอร์ส(V.I.P Course) คือการฝึกให้ครบองค์ประกอบการต่อสู้ ทั้งยืนสู้ นั่งสู้ และนอนสู้ มีความยืดหยุ่น และประหยัดค่าเรียน มากที่สุด ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

ใครที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ได้แก่กลุ่มบุคคล ดังต่อไปนี้

- เจ้าของกิจการ ร้านค้าที่ต้องอยู่ประจำสำนักงาน หรือเจ้าของกิจการ ซึ่งต้องพักอาศัยในสำนักงานด้วย

- ผู้หญิง

- ผู้ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา ไม่นิยมการใช้กำลัง และเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เพื่อบางสิ่ง

- ผู้ที่ต้องเดินทางไกล เช่น ไปเที่ยว ไปเรียนต่อต่างประเทศ เป็นต้น
รวมถึงผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ รูปร่าง(Body and Mind) หรือฝึกความเป็นผู้นำ(Leadership) เสริมสร้างความเชื่อมั่น เป็นต้น

สำหรับการเรียนป้องกันตัวนั้น คนส่วนใหญ่มักมองว่าคนกลุ่มนี้ "นิยมการใช้กำลังมากกว่าสติปัญญา แท้จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่" เพราะผู้เริ่มสนใจฝึกศิลปะป้องกันตัวนั้นส่วนใหญ่ มักเป็นฝ่ายถูกรังแกมาก่อนเสมอ และย่อมเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ถูกรังแก

(ปัจจุบันผู้ที่มาเรียนกับเรามีจำนวนมาก และมีเหตุผลแตกต่างกันไป เช่น กลุ่มแพทย์ ,วิศวกร, นักธุรกิจ,ข้าราชการทหาร ตำรวจ, นักศึกษาหรือผู้ต้องเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงผู้สนใจเกี่ยวกับการใช้อาวุธ เช่น มีด หรือ ปืน เป็นต้น)

แต่เนื่องจากธรรมชาตินั้นสร้างเราให้แตกต่างกัน เช่น ผู้หญิง คนตัวเล็ก เด็ก ผู้สูงอายุ (เหยื่อตัวจริง) ย่อมเป็นเรื่องยากที่คนกลุ่มนี้จะเอาตัวรอดได้ง่ายๆ แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเหล่านี้ สามารถปกป้องตัวเองได้ นั่นคือ หลักความกลมกลืน(The way of Harmony)

คือ การกลมกลืนกับรูปแบบการต่อสู้ของอีกฝ่าย หรืออาจหมายถึงการใช้ความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายให้เป็นประโยชน์กับเรา และควบคุมมัน ซึ่งทุกท่านจะได้รับการฝึกจากเรา โดยผ่านหลัการพื้นฐานสำคัญแต่ละระดับ เช่น การหมุนมือ(ปัดป้อง), หมุนตัว(หลบหลีก), การจับ บิด ล็อค(Controls), การล้ม ,การเตะ ต่อย รวมถึงการทุ่ม และทักษะการควบคุมทั้งคน และอาวุธ เป็นต้น ( ศึกษาเพิ่มเติม)


วัน-เวลา & ระยะเวลาในการฝึก & สถานที่

- วัน เวลาในการฝึกป้องกันตัว ผู้เรียนกำหนดได้เอง ครับ(มีทั้งใน และนอกศูนย์ฝึก)

- ระยะเวลาในการฝึกต่อ 1 หลักสูตร จบเร็วสุด คือ 2 สัปดาห์(ฝึกทุกวัน) หรือไม่เกิน 3 เดือน(12-15 สัปดาห์ ) กรณีเรียน 1ครั้ง /สัปดาห์ ตามความสะดวกของนักเรียน(นัดวัน เวลา)

- การฝึกซ้อม ใช้ระยะเวลา 2 -3 ชม./ครั้ง

- สถานที่ในการฝึก มี 2 รูปแบบ คือ

1.ที่ศูนย์ฝึกทีมงาน นักสู้ดอทคอม ณ ถนน เกษตรนวมินทร์ ซ.8 ( ดูสถานที่ฝึก )

2.ที่บ้าน หรือสถานที่ของผู้เรียนเอง (การสอนเป็นแบบ Private Training ตัวต่อตัว , หรือเฉพาะกลุ่มของท่านเอง)

หมายเหตุ*
อัตราค่าสอนนอกศูนย์ฝึก เฉพาะกรุงเทพ - ปริมณฑล เช่น กรุงเทพฯ ,สมุทรปราการ,นนทบุรี,ปทุมธานี,ฉะเชิงเทรา เป็นต้น สำหรับพื้นที่ห่างไกล อื่นๆผู้เรียนจะต้องดูแลเรื่อง ค่าเดินทาง และที่พักเพิ่มเติม... (ถ้ามี)

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนป้องกันตัว

ค่าใช้จ่ายในการเรียนป้องกันตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ แบบส่วนตัว(Private Training), แบบรายเดือน ,แบบเร่งรัดระยะสั้น Workshop และสำหรับองค์กรนิติบุคคล ดังนี้

กลุ่ม รายการ ราคา(บาท) ระยะเวลา หมายเหตุ
1 กรณีเรียนแบบส่วนตัว(Private Training)    
(ต้องการเรียนจบใน 7 วัน โทร.ด่วน 094-7979-154)
  นอกศูนย์ฝึก(สถานที่ของนักเรียน) กรณีฝึกเพียง 1 คอร์ส พิเศษเพียง 55,000.บาท(เฉพาะกรุงเทพฯ) กรณีต่างจังหวัด สอบถามราคาพิเศษ 12-15 ครั้ง (ประมาณ 3เดือน หรือสั้นกว่า) กรณีเรียน 2 หรือ 3 ท่าน (แนะนำ VIP Course ประหยัด คุ้มค่าที่สุด)
  ที่ศูนย์ฝึกทีมงานฯ ถ.นวมินทร์ ซ.8 ปกติ 25,000. ราคาพิเศษ(ชำระค่าเรียนได้ทั้งสด ผ่อนและต่อครั้ง Drop-in) 12-15 ครั้ง (ประมาณ 3เดือน หรือสั้นกว่า) กรณีเรียน 2 หรือ 3 ท่าน (แนะนำ VIP Course ประหยัด คุ้มค่าที่สุด)
         
2 กรณีเรียนแบบรายเดือน
(-)
- - ดูรายละเอียด
         
3 กรณีเรียนแบบเร่งรัด ระยะสั้น (Workshop) เริ่ม 1,xxx./คน หรือหลักสูตร   (ตรวจสอบตารางอบรม)
         
4 กรณีองกรค์นิติบุคคล(Seminar & Practice) ขอใบเสนอราคา   (ตรวจสอบโทร.094-7979-154)
 

*กรณีกลุ่มองค์กร หรือบุคคล ต้องการฝึกแบบส่วนตัว หรือกลุ่มของคุณเอง(Private) ฝึกในเวลาอันสั้น หรือทบทวนเป็นระยะๆ ทั้งแบบมือเปล่า และอาวุธ ในราคาพิเศษ ขอแนะนำให้ท่านแจ้งขอใบเสนอราคาพิเศษได้เช่นกัน ขอใบเสนอราคา

*หมายเหตุ
สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเรื่องค่าใช้จ่าย แนะนำให้เรียนประจำแบบรายเดือน หรือ แบบเร่งรัดระยะสั้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่เยอะ แต่ต้องฝึกตามตาราง และหัวข้อที่แจ้งไว้ (ตรวจสอบตารางอบรม)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้ฝึกในเบื้องต้น แบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้ (Level 1)

 • พื้นฐานสำคัญ ครั้งที่1-4
  1.การหมุนมือ(ปัดป้อง), 2.หมุนตัว(หลบหลีก), 3.ท่าจับ บิด ล็อค, 4.การใช้ขา

 • เรียนรู้การป้องกันตัว จากเหตุการณ์สมมติ เพื้อทำความเข้าใจ ครั้งที่5-8
  ฝึกทำความเข้าใจกับเทคนิค ที่โจมตีในตำแหน่งต่างๆ เช่น ป้องกันส่วนหัว-ป้องกันลำตัว-ป้องกันขา ประมาณ 10-15 เทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัว

 • การฝึก ครั้งที่9 -12
  ฝึกทักษะความชำนาญในระดับมืออาชีพ ทั้งมือเปล่าและอาวุธ ภายใต้เงื่อนไขการควบคุม ดังนี้

  1.เรื่องความถูกต้องเหมาะสม
  2.ความเร็ว หรือความเหมาะสม
  3.ป้องกันตัวในที่คับแคบ

  (สามรถดูเนื้อหาหลักสูตรอื่นๆ แต่ละ Level ได้ที่นี่)

หมายเหตุ*

เงื่อนไขนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป (พิเศษสำหรับท่านที่ จองตั้งแต่วันนี้)

ทุกหลักสูตรต้องตรวจสอบก่อนว่า เต็มหรือไม่พร้อมชำระค่ามัดจำ
สอบถามได้ดังนี้ :

โทร.094-7979-154 (mobile)
www.nakzooh.com 
Line id: nakzooh

หรือ ดู vdo การสอนอื่นๆ ได้ที่นี่
https://www.youtube.com/user/nakzoohteam

Advertise Right
ฝึกแบบรายเดือน,นักสู้ดอทคอม
Distributer,ตัวแทนนักสู้ดอทคอม
 
Banner Nakzooh
 
menu index
     
เลือกฝึกป้องกันตัวตามสะดวก
บริการอื่นๆ จากทีมงานนักสู้ดอทคอม และทีมงานบอดี้การ์ดไทย bodyguardthai.com  
Shooting & Bodyguard Training
Security Solution Systems
บอดี้การ์ดไทย Bodyguard Thai

-การทำงานระบบทีม (tactical)
-การเข้าตรวจค้น จับกุม
-การควบคุมและนำพาผู้ต้องสงสัย
-การใช้อาวุธ (Weapons)
-เทคนิคการใช้อุปกรณ์ประจำกายปืน,มีด,ดิ้ว Baton
-เทคนิคการใช้อุปกรณ์อื่น แทนกุญแจมือ

-กล้องวงจรปิด, เลเซอร์แนวรั้ว
-ระบบ RFID, ระบบ Sensor
-ระบบการเฝ้าระวัง Monitors & Tracking
-ออกแบบงานโครงการระบบ Network Solution Designer
-จัดหาระบบเทคโนโลยี (All Technology Support)

อารักขาบุคคลสำคัญโดยทีมงานระดับชาติ
(VIP. Protection & Business service)
-บริการอารักขาบุคคลสำคัญ
-บริการอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจ นักแสดง ทั้งในและต่างประเทศ
-จัดอบรมบุคลากร(ทั้งด้านตัวบุคคล และยุทธวิธีระบบทีม) BODYGUARDTHAI.COM

 
 
 
menu footer
 
ทีมงานนักสู้ดอทคอม ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมายขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามกฏหมาย โทร.094-797-9154 www.nakzooh.com Line id: nakzooh