About

ครูดุลย์ (อ.อดุลย์พณจ์ หวังนุรักษ์)


ศาสตร์การต่อสู้ป้องกันตัวนั้นมีมากมาย แต่ละแขนงมีข้อดี ข้อด้อยแตกต่างกัน และมีความสำคัญต่อการเอาตัวรอด แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขาดความเหมาะสมอยู่มากมายเกี่ยวกับการต่อสู้ป้องกันตัว

ดังนั้น เพื่อต้องการเผยแพร่แนวคิดการป้องกันตัวที่เหมาะสม และหลังจาก ผมใช้เวลากว่า 20ปี ศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก(Theory-Philosophy-Martial Arts)
จึงค้นพบรูปแบบการเรียนรู้ป้องกันตัวที่เหมาะสมสำหรับการเอาตัวรอดในยุคสมัยใหม่
เข้าใจกลไก โครงสร้าง ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาต่อสู้ หรือฝึกให้สั้นลง แตกต่างจากอดีต…

โดยเฉพาะค้นพบหัวใจสำคัญของการล็อค(Locks Control) ว่ามีเพียง 4 ลักษณะเท่านั้น ซึ่งกระจายในรูปแบบของเทคนิคต่างๆ

ดังนั้น ผมจึงได้สร้างมาตรฐานใหม่ และจัดลำดับความสำคัญในการฝึกป้องกันตัวสำหรับมือใหม่ มือเก่า ครอบคลุมทั้งมือเปล่าและอาวุธ ได้แก่
* การยืนสู้(Stand Fighting),
* นั่งสู้(Protection or Close Combat),
* นอนสู้(Ground Fighting)

ครบองค์ประกอบศาสตร์การต่อสู้ป้องกันตัว รวมถึงเข้าใจการเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับศาสตร์ระวังภัยอื่นๆ ด้วย เรียกว่า การป้องกันภัยทั้งระบบ(Security System)

ในอดีตผมได้ใช้สิ่อต่างๆในการเผยแพร่ข่าวสารการทำงาน และเมื่อระบบ Internet มีความก้าวหน้าขึ้นผมจึงได้จัดทำเวบไซต์และจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในนาม นักสู้ดอทคอม www.nakzooh.com โดยใช้เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารกับทุกท่าน

โดยจัดทำรูปแบบการฝึกเป็นหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้สนใจแต่ละกลุ่ม ครอบคลุมทั้งการต่อสู้มือเปล่า และการใช้อาวุธในการต่อสู้ป้องกันตัว และใช้ชื่อเรียกคณะทำงานว่า ทีมงานนักสู้ดอทคอม (NZ THAILAND) ปัจจุบัน มี 16 หลักสูตร และอีกหนึ่งโตรงการพิเศษ สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและฝึกป้องกันตัวควบคู่กัน

หลักสูตรป้องกันตัวที่สอนทั้งหมด เป็นการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อเน้นการเอาตัวรอด ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน ทุกเพศทุกวัยต้องสามารถทำได้ ไม่ใช่ทำได้เฉพาะผู้ที่แข็งแรง

อีกทั้งแนวทางนี้จะคล้ายหลักคิดของนักรบโบราณ คือ ผู้ฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวมือเปล่า ต้องสามารถใช้อาวุธต่างๆได้ด้วย
เพราะอุปกรณ์ป้องกันตัวนั้นไม่ใช่ อวัยวะจึงไม่สามารถพกพาได้ตลอด

ดังนั้น ทักษะการต่อสู้มือเปล่าจึงสำคัญสำหรับนักสู้ทุกคน ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาไปสู่การฝึกใช้อาวุธในลำดับต่อไป
“การฝึกในช่วงแรกๆ นั้นสำคัญ ท่านจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ แม้เวลาผ่านไปความเข้าใจนั้นจะยังคงอยู่ แม้จะเชื่องช้าไปบ้าง แต่ควรช้าเยี่ยงมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ”

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

อ.อดุลย์พณจ์ หวังนุรักษ์
(ผู้ก่อตั้ง ทีมงานนักสู้ดอทคอม / ทีมงานบอดี้การ์ดไทย)