Booking | ลงทะเบียน

ทีมงานนักสู้ดอทคอม(NZ THAILAND) ฝึกอบรมป้องกันตัวและระวังภัย

ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ เพื่อจอง กำหนดวัน-เวลาเรียน หรือใช้บริการพร้อมทั้งชำระค่าเรียน หรือมัดจำ ตามประเภทที่ท่านเลือก ดังต่อไปนี้

  • WORKSHOP กรณีต้องการฝึกป้องกันตัวแบบเร่งรัด
  • MINI PRIVATE กรณีต้องการฝึกป้องกันตัว 1 หลักสูตร
  • VIP COURSE กรณีต้องการฝึกป้องกันตัว 4 หลักสูตรสำคัญ
  • SEMINAR & WORKSHOP กรณีหน่วยงานต้องการจัดกิจกรรมให้พนักงาน(ขอใบเสนอราคา/Quotation)
  • MONTHLY กรณีต้องการฝึกป้องกันตัวแบบรายเดือน(ฝึกร่วมกัน)


* ท่านสามารถแจ้งเลื่อนกำหนดการวันเริ่มต้นฝึกได้ แต่ไม่เกิน 90 วัน และส่งหลักฐานชำระค่าเรียน หรือมัดจำ
มาที่ Line id: nakzooh
หรือ โทร.094-797-9154